การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข Special Medical Clinic (SMC) ครั้งที่ 2


วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 1 จัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ "การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข Special Medical Clinic (SMC) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566" โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองอธิบดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล ทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา (Special Medical Center : SMC) ทุกแห่ง จำนวน 300 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม แซฟไฟร์ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

19 มิ.ย. 2566