ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังการนำเสนอข้อมูลการให้บริการและปัญหาสำคัญ ณ ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ทุนคำ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังการนำเสนอข้อมูลประเด็นการยกระดับสถานพยาบาล ปัญหาสำคัญของพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การให้บริการประชาชนได้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมี นายแพทย์นิมิต อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ดิเรก อภิญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

26 มี.ค. 2567