แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง


วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานพร้อมให้กำลังใจบุคลากร ทุกคน ที่ทำงานด้วยความเสียสละ และพัฒนาการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ให้การต้อนรับ

2 เม.ย. 2567