ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 13 มิถุนทยน 2566 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสารารณสุข เขตสุขภาพที่ 1พร้อมด้วยนายแพทย์ทศนาพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมทองวิไล มหาวิทยลัยราชภัฎเลย อำเมืองเลยจังหวัดเลย โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงค์ ปลัดกระทรวงสารารณสุข ให้เกียรติเป็นประรานการประชุม

19 มิ.ย. 2566