แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เพื่อประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทุกคน ที่ทำงานด้วยความเสียสละ และพัฒนาการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ให้การต้อนรับ

2 เม.ย. 2567