วันนี้ 12 เมษายน 2567 ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข เดินทางร่วมตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี 2567 ณ จังหวัดน่าน


วันนี้ 12 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข เดินทางร่วมตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี 2567 ณ จังหวัดน่าน นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ณ ท่าอากาศยานน่านนคร ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมด้วย โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และทีมงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และได้เดินทางไปยังจุดบูรณาการร่วมอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 อำเภอเมืองน่าน บริเวณสถานีตำรวจชุมชนพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน ซึ่งเป็นจุดบริการประชาชนที่มีการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวขอบคุณและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เสียสละทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

13 เม.ย. 2567