ดร.นพ.สราวุฒิ บุญส่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกะบะชนรถพยาบาลโรงพยาบาลพร้าว


วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.30 น. ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกะบะชนรถพยาบาลโรงพยาบาลพร้าว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 17.24 น บริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 1001 เส้นเชียงใหม่-พร้าว บ้านหลวง หมู่ 6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์กิตกวี โพโน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว และผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ด จากเหตุการณ์นี้ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย และบาดเจ็บจำนวน 6 ราย ได้รับการส่งต่อ รพ นครพิงค์ จำนวน 3 รายซึ่งได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยและปลอดภัย ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

10 พ.ค. 2567