ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกะบะชนรถพยาบาลโรงพยาบาลพร้าว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 17.24 น บริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 1001 เส้นเชียงใหม่-พร้าว บ้านหลวง หมู่ 6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และให้กำลังใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ตั้งใจทำงานทั้งแรงกายแรงใจ และได้ฝากถึงประเด็นระบบการส่งต่อผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนั้นยังฝากถึงการปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ให้ปลอดภัยมั่นคง และการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร โดยมีนายแพทย์นพดล บุญเฉลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

11 พ.ค. 2567